Nasza oferta

Centrum Profilaktyki Uzależnień działa już od ponad 15 lat. Od czasu powstania naszego ośrodka oferujemy kompleksową terapię dla osób uzależnionych i ich bliskich.

Zatrudniamy zespół wykwalifikowanych psychologów, specjalistów psychoterapii uzależnień, psychiatrów będących konsultantami leczących się w poradni pacjentów.

Naszą filozofią jest wspieranie i motywowanie  do zmiany wyznaczonej przez pacjentów, czy to w kontekście drug free, czy redukcji szkód, a kryzys życiowy traktujemy jako szansę na zmianę .

Świadczymy usługi w ramach kontraktu z  NFZ.

Rejestrację pacjentów prowadzimy w dwóch trybach – telefonicznym i na miejscu w poradni. Numer telefonu i godziny przyjmowania w przychodni oraz jej adres podajemy w odpowiedniej zakładce.

Nasza oferta skierowana jest do osób

 • uzależnionych od narkotyków, leków, alkoholu oraz hazardu
 • osób bliskich pacjentów uzależnionych
 • pacjentów z podwójną diagnozą
 • DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików)/DDD (Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych)
 • współuzależnionych

Obejmuje ona

 • konsultacje, diagnozę i porady dla osób uzależnionych i ich bliskich
 • terapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych i ich bliskich
 • terapię rodzin, terapię par
 • terapię dla Dorosłych Dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i narkotykowym,
 • konsultacje i leczenie psychiatryczne
 • kierowanie na leczenie stacjonarne lub detoksykacyjne
 • pomoc socjalną
 • program leczenia substytucyjnego dla osób uzależnionych od opioidów

Leczenie substytucyjne polega na wprowadzeniu leków o działaniu podobnym do właściwości działania narkotyku, który spowodował uzależnienie.
Podawanie leku zapobiega występowaniu objawów zespołu abstynencyjnego oraz redukuje skutki zdrowotne i społeczne związane z uzależnieniem. Leczenie substytucyjne poza farmakoterapią obejmuje psychoterapię i w razie konieczności opiekę socjalną.

Szczegółowe kryteria przyjęcia do programu leczenia substytucyjnego określone są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie leczenia substytucyjnego.

By zaczerpnąć dodatkowych informacji dotyczących problematyki uzależnień, ośrodków stacjonarnych czy detoksykacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień na terenie kraju, przepisami prawnymi regulującymi udzielanie świadczeń w zakresie uzależnień, polecamy inne portale, do których odnośniki znajdziecie Państwo poniżej.

 • KBPN – Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
 • PARPA – Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Poradnia Internetowa dla osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków, uzależnionych i ich bliskich
 • Krajowe Centrum ds. AIDS